English | Türkçe
Ürün Belgelendirme

Ürün belgelendirme ürününüzün ya da hizmetinizin ilgili standartlara veya pazar gerekliliklerine uygunluğunun kontrolüdür. Bu bazı pazarlarda zorunlu, bazılarında ise gönüllüdür. Doğru pazara doğru belgeyle çıkmak kritik bir konudur.

Ürün güvenliği ve ürün kalitesi
global pazarlarda rekabet avantajı sağlayan önemli iki unsurdur. Ürün güvenliği ürünlerinizin global pazara giriş yapabilmesi için bir ön koşul teşkil ederken, ürün kalitesi ürününüzün piyasada mevcut diğer ürünlerden olumlu yönde farklılık göstermesine yardımcı olmaktadır.

Farklı uygulamalarda kullanılan 1000'den fazla ürün belgelendirme işareti vardır.

Bazı pazarlarda ürünlerin ilgili işaretleri taşıması zorunludur. Aksi takdirde çok büyük yasal yaptırımlarla ve tazminatlarla karşılaşılabilir.
Gönüllü ürün uygunluk işaretleri ürünlerinizin pazar payını arttırmada ve müşterilere ve tüketicilere güven verme konusunda en büyük yardımcılardandır.

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir.

Gerek üretici için ürün güvencesi, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerine ürün satılabilmesi ve ülkemizde de yasal zorunluluğun karşılanması için kilit konumda olan Avrupa’ya Uygunluk (Conformity Of Europe) – CE işaretleme hakkında detaylı bilgiye, sitemizde bulunan 'CE Markalama' linkinden ulaşabilir.

ICAS Uygunluk Değerlendirme Çözümleri, ürünün tasarım ve gelişim aşamalarında teknik destek verir, ürünün ilgili direktiflerine uygunluğunu kontrol eder. Uygunluk sürecine rehberlik ederek üreticinin güvenli planlama yapmasını sağlar, Ar-ge ve test maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Alt Başlıklar
Haberler
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC.

95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler
95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler.

Paslanmaz Çelik Metal Bacalarda CE Markalama
Tek Ve Çift Cidarlı Metal Bacalarda EN Standartları Uyarınca CE Markalama Hizmeti.

Endüstriyel Mutfak Cihazlarında Tasarım & Ar-Ge
Ar-Ge & Test – Belgelendirme Tecrübeli Mühendislerin Rehberliğinde; Tasarım & Ar-ge Danışmanlığı ve Mühendislik Desteği.

Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti
Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti.

KAYGILANACAK KADAR VAKİT YOK!
Genç Makine Mühendislerine Ve Adaylarına Güncel Tavsiyeler....

Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri
Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri.

Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık
Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık.

Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu
Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu.

Mail List
Maillistemize üye olarak firmamız hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.