English | Türkçe
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC

Yeni Makina Direktifi beş yılı aşkın bir zamandır yapılan çalışma ve tartışmalar sonucunda 25 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmiştir ve 9 haziren 2006 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. 29 Aralık 2009’a kadar her iki yönetmelik de  kullanılabilmekte idi. Bu tarihten sonra ise 2006/42/EC zorunlu olamuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede 2006/42/AT Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Makina Emniyeti Direktifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2002 tarihinde 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği olarak yayımlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 1 Ocak 2004 itibari ile CE işareti bu yönetmelik kapsamındaki tüm ürünlerde zorunlu olmuştur.
 
Yeni Direktifteki Değişiklikler:

Yeni direktifin birinci maddesinde direktifin uygulanma alanı ve uygulama dışı olan alanlar tanımlanmaktadır. Direktif aşağıdaki ürünler için uygulanmaktadır:

Makinalar (machinery)

Değiştirilebilir ekipmanlar (interchangeable equipment)

Güvenlik donanımları (komponentleri) (safety components)

Yük taşıyıcı araçlar (lifting accessories)

Zincir, halat ve kayışlar (chains, ropes and webbing)

Sökülebilir mekanik transmisyon milleri (removable mechanical transmission devices)

Kısmen tamamlanmış (Bitmemiş, tam olmayan) makinalar (partly completed machinery)
Şantiye yük asansörü, kartuşlu sabitleme aletleri ve diğer darbe makinaları yönetmeliğin kapsamına eklenerek uygulama kapsamı genişletilmiştir.
 
Direktif kapsamında olmayan ürünler

Yeni direktifte, eski direktifteki kapsam dışı olan ürünler de güncellenerek tamamlanmıştır. Bunlardan;

Doğrudan makina üreticisi tarafından makina yedek parçası olarak verilen belirli güvenlik donanımları

Araba vinci, çekici gibi makinalara sahip karayolu taşımasında kullanılan taşıtlar

Bilimsel araştırmalarda kullanılan makinalar

Alçak Gerilim direktifi (LVD-73/23/EEC) kapsamında değerlendirilmesi gereken ev işlerinde kullanılan beyaz ve kahverengi ev eşyaları direktif kapsamı dışında bırakılmıştır.

Makina imalatçılarının yükümlülükleri

Üretici yükümlülükleri yeni direktifte ilk defa açıkça Madde 5 de belirlenmiştir. Bu maddeye göre makina üreticilerinin yapması gerekenler:

Risk değerlendirmesi yaparak temel sağlık ve güvenlik gereklerini (Ek-I) yerine getirmek

Ek-VII-A ya uygun olan İşletme kılavuzu ve teknik dokümanları hazırlamak

Madde 12 ye uygun uygunluk değerlendirmesini yapmak

Direktif uygunluk beyanını yapmak (Ek-II-1.A)

CE Uygunluk işaretini makina üzerine iliştirmek


Bitmemiş (tam olmayan) makina üreticilerinin yapması gerekenler:

Madde 13 de belirtilen uygunluk yöntemini uygulamak

Risk değerlendirmesi ile birlikte direktif temel gereklerini yerine getirmek

Ek VII-B de tanımlanan ürün montajı ve kullanımıyla ilgili teknik dokümanları hazırlamak

Ek VI da tanımlanan Montaj kılavuzunu hazırlamak

Ek-II-1.B de tanımlı montaj beyanını yapmak

Önceki direktifte bahsedilen üreticinin risk analizi yapması gereği yerine daha net bir şekilde tanımlanmış olan risk değerlendirmesi tanımı dikkati çekmektedir. Böylece risk değerlendirmesi ve risk azaltılması yöntemi daha açık bir şekilde tanımlanarak bu konuya açıklık getirilmektedir.

Yeni “Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Modülleri” eklenmiştir.


EK IV kapsamında yer alan makinaların uygunluk değerlendirmesi ile ilgili farklı modüller devreye alınmıştır. Bunlar:

• Eğer üretici makinasını ilgili harmonize standartlara uyarak temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun olarak üretiyorsa aşağıdaki yollardan birini tercih etmektedir.

- Üreticinin Uygunluk Değerlendirmesini iç kontroller ile gerçekleştirmesi (EK VIII)
- AT Tip İncelemesi (EK IX) ve üreticinin iç kontrolleri (EK VIII) ile.
- Tam Kalite Güvence Prosedürü (EK X)


• Eğer üretici harmonize standarda uymuyor ya da kısmen uyuyorsa aşağıdaki yollardan birini tercih etmektedir:

- AT Tip İncelemesi (EK IX) ve üreticinin iç kontrolleri (EK VIII) ile.
- Tam Kalite Güvence Prosedürü (EK X)

“Asansör Yönetmeliği ve Düşük Gerilim Yönetmeliği” ile “Makina Emniyeti Yönetmeliği” arasındaki sınırlar netleştirilmiştir.

Yeni yönetmelikte “Düşük Gerilim” yönetmeliği kapsamında olan, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında olmayan ürün grupları tanımlanmıştır. Örneğin elektrik motorları, çamaşır makinaları gibi. Ayrıca hızı 0,15 m/s den daha düşük olan asansörler “Asansör Yönetmeliği” kapsamından çıkarılarak Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına alınacaktır.

Haberler
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC.

95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler
95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler.

Paslanmaz Çelik Metal Bacalarda CE Markalama
Tek Ve Çift Cidarlı Metal Bacalarda EN Standartları Uyarınca CE Markalama Hizmeti.

Endüstriyel Mutfak Cihazlarında Tasarım & Ar-Ge
Ar-Ge & Test – Belgelendirme Tecrübeli Mühendislerin Rehberliğinde; Tasarım & Ar-ge Danışmanlığı ve Mühendislik Desteği.

Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti
Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti.

KAYGILANACAK KADAR VAKİT YOK!
Genç Makine Mühendislerine Ve Adaylarına Güncel Tavsiyeler....

Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri
Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri.

Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık
Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık.

Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu
Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu.

Mail List
Maillistemize üye olarak firmamız hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.