English | Türkçe
CE İşareti Zorunluluğu

CE işareti, malların serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı basitleştirmek ve genelleştirmek için 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin belirlendiği Yeni Yaklaşım direktifleri, bu prosedürlerin aynı şekilde belirlenip belgelendirilmesi ilkesini de getirmiştir. Bu çerçevede standartlara uyumun belli bazı ürünlerde belgelenmesini teminen “CE” işaretlemesi sistemi uygulanmaya başlamıştır. CE işaretleme sistemi AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması anlamına gelmektedir. Üzerinde CE işareti taşıyan bir ürün AB içerisinde serbestçe, hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabilmektedir. Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu şeklinde nitelendirilen CE işareti bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almaktadır.
 
Yönetmelikler gereği CE işareti taşıması zorunlu kılınan malların ülkemizde de bu işaret olmaksızın serbest dolaşımının yasak olduğunu, 2000 yılı sonunda dönemin sanayi bakanı da "Artık Türk üreticisi CE kapsamına giren ürüne CE işareti koyamamış ise yurtiçinde üretmiş olduğunu ürününü yine yurtiçinde hiç kimseye satamayacaktır" sözleriyle kesin olarak ifade etmiştir. 4457, 4703 Sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında 21 ürün grubunun her biri için ilgili bakanlıklar direktifleri yönetmelik şeklinde yayınlamıştır. Bu yükümlülük AB müktesebatına uyum gereği yerine getirilmiştir. 

Ürünlerin iç piyasada serbestçe dolaşımı için en geç 01.01.2004 tarihi öngörülmüştür. Halen bazı ürün grupları için belirlenen süreler yürürlüğe girmemiş bulunmaktadır. 4703 Sayılı Kanun hükümlerine göre para cezaları 1-10 ve 5-25 bin YTL arasında değişmekte olup, fiilin 1 yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için 2 katı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Alt Başlıklar
Haberler
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC.

95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler
95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler.

Paslanmaz Çelik Metal Bacalarda CE Markalama
Tek Ve Çift Cidarlı Metal Bacalarda EN Standartları Uyarınca CE Markalama Hizmeti.

Endüstriyel Mutfak Cihazlarında Tasarım & Ar-Ge
Ar-Ge & Test – Belgelendirme Tecrübeli Mühendislerin Rehberliğinde; Tasarım & Ar-ge Danışmanlığı ve Mühendislik Desteği.

Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti
Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti.

KAYGILANACAK KADAR VAKİT YOK!
Genç Makine Mühendislerine Ve Adaylarına Güncel Tavsiyeler....

Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri
Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri.

Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık
Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık.

Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu
Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu.

Mail List
Maillistemize üye olarak firmamız hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.