English | Türkçe
Ülke Gözetimleri

Ürünlerin teknik şartnamelere uygun olarak ihraç veya ithal edilmeleri sürecinde, üretim, yükleme-boşaltma esnasında muhtelif kontrollerinin uzman gözetmenler tarafından yapılarak sipariş emrine uygunluğun değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır.
 
ICAS Uygunluk Değerlendirme Çözümleri, uluslar arası çözüm ortakları ile aşağıdaki ülkeler için, üçüncü taraf gözetim ve sevkiyat öncesi gözetim (Third Party Inspection & Pre-shipment Inspection) ve doğrulama hizmetleri sunabilmektedir.

Libya

Çin

Cezayir

Vietnam

Slovenya

Hırvatistan

Sırbistan

Bosna

Makedonya

Kosova

Güney Afrika

Suudi Arabistan 

Brezilya


Uluslararası Gözetimin İhracatçılar Açısından Avantajları
  • Malın istenilen nitelikte olmaması halinde sözleşmeye uygun olmayan malların ihracatı önlenerek; malların sonradan geri gönderilmesi, tarafların gereksiz masraflara girmesi ve zaman kaybının önüne geçilir,

  • Gözetim şirketlerinin düzenleyeceği rapora binaen, ithalatçının yapacağı muhtemel bir itiraz durumunda, ihracatçının elinde uluslararası anlaşmazlıklarda delil olarak kullanabileceği sağlam ve geçerli bir belge olacaktır,
  • Satış bedelinin hepsinin veya mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının tahsil edilebilmesi imkânı oluşur,

  • Bazı ülkeler gözetim raporuna sahip olmayan malı kabul etmemekte, sevkiyat öncesi gözetimin raporlanması ve sertifikasyonunu zorunlu tutmaktadır. Bu engelin aşılmasını sağlar,

  • Gözetim şirketinin iç ve dış piyasalardaki faaliyetlerinden faydalanılarak yeni pazarlar bulabilme imkânı doğar.
 
Uluslararası Gözetimin İthalatçılar Açısından Avantajları
  • Mal kalitesinin ilgili şartname, standart ve mevzuata uygunluğu garanti edilir,

  • Ambalaj, etiketleme ve yüklemenin ilgili şartnameye uygunluğunu belirlenir,

  • Şartname koşulları dışına çıkılması durumunda satıcıya ıskonto uygulayabilme imkânı sağlar,

  • Teslimattaki gecikme zamanında belirlenebilir,
 
İhracatçı ile ithalatçı arasında sözleşme koşulları ile uyuşmama sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, uluslar arası, tarafsız gözetim raporuyla, en kısa yoldan ve adil bir biçimde, konu çözüme kavuşturulabilir.

Dış ticarette üründen bağımsız olan risklerin gözetimi de gerekebilir. Malların taşınmasını sağlayan gemilerin kiralanması sürecinde kira sözleşme şartlarına uygunluk ve geminin yükleme öncesi durumunu belirleme gözetimleri bunlardan birisidir. Bu noktada, öncelikli olan geminin tanklarında bulunan yakıtın kontrolü ve yük taşıyan ambarlardaki hasar durumudur. Bu gözetimle, geminin nasıl kiralandıysa, kira çıkışında aynı şekilde teslim edilmesinin kontrolü sağlanmaktadır.

Bağımsız gözetim firmalarının çeşitli noktalarda yapacağı kontroller ile taraflar yükümlülüklerini daha doğru ve kusursuz yerine getireceklerdir. Kaliteli ve zamanında hizmet anlayışlarının gelişmesi ve ekstra maliyetlerin minimize edilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
 
Tarafsız gözetim firmaları uluslararası ticarette riskleri asgariye indirirken, bununla birlikte hızlı bilgi akışını da sağlayarak, müşterilerin değişiklikler ve güncellemeler hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmelerini sağlarlar.


Alt Başlıklar
Haberler
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC.

95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler
95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler.

Paslanmaz Çelik Metal Bacalarda CE Markalama
Tek Ve Çift Cidarlı Metal Bacalarda EN Standartları Uyarınca CE Markalama Hizmeti.

Endüstriyel Mutfak Cihazlarında Tasarım & Ar-Ge
Ar-Ge & Test – Belgelendirme Tecrübeli Mühendislerin Rehberliğinde; Tasarım & Ar-ge Danışmanlığı ve Mühendislik Desteği.

Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti
Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti.

KAYGILANACAK KADAR VAKİT YOK!
Genç Makine Mühendislerine Ve Adaylarına Güncel Tavsiyeler....

Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri
Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri.

Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık
Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık.

Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu
Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu.

Mail List
Maillistemize üye olarak firmamız hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.